Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000201357 Kapitał zakładowy: 25000 PLN zapłacony w całości, NIP: 588-18-75-556
Copyright ©2017 Pomorskie Towarzystwo Konsultingowe Sp. z o.o., All Rights Reserved.